Category Archives: เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งสินค้าจากจีน บริษัทเป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้า และนำเข้าสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น​ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี เรายินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี อาทิ ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆ ในทุกกรณี เพราะเราเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้า และร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น [...]